„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020

 W poniższych załącznikach znajdują się szczegółówe informacje dotyczące rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady rekrutacji po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji po gimnazjum

Zasady rekrutacji - plakat

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół

Harmonogram rekrutacji do szkół