„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Przewodniczący: Aleksandra Jakóbowska

Zastępca: Renata Czernicka

Skarbnik: Magda Czajkowska

Sekretarz: Marika Kamińska

 

 

Rada Rodziców przy Szkole Poddstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach informuje, że dobrowolna składka

na rok szkolny 2019/2020 nie uległa zmianie i wynosi:

  • 40 zł na pierwsze dziecko
  • 30 zł na drugie dziecko
  • trzecie dziecko - zwolnione 

  Wpłat można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 13.30,
  • w dni zebrań z rodzicami do skarbnika klasy
  • na konto Rady Rodziców:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział Czosnów

 03 8009 1046 0014 3329 5002 0001