„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Aktualności

28 listopada 2019 12:02 | Aktualności

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Od marca 2018 roku nasza szkoła uczestniczy w programie informacyjnym na rzecz czystego powietrza, o nazwie Edukacyjna Sieć Antysmogowa - „ESA”, realizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. 

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. 

Szkoła została wyposażona w czujniki, badające jakość powietrza na terenie zewnętrznym szkoły i wewnątrz budynku. Dane zbierane przez czujniki umożliwiają uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych. 

Więcej informacji o projekcie i wyniki pomiarów powietrza w szkołach uczestniczących w projekcie na stronach:


Małgorzata Orlikowska

Przeczytano: 67 razy. Wydrukuj|Do góry