„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Historia szkoły

       W skład Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach wchodzą: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja i Gimnazjum.    W obecnej strukturze placówka funkcjonuje od 01 września 1999 roku. 

 

lata_piecdziesiate_1.jpg [300x178]

       Historia szkoły w Małocicach sięga lat przed II wojną światową. W okresie międzywojennym placówka funkcjonowała jako szkoła powszechna. Po II wojnie światowej, w spalonych doszczętnie Małocicach, szkoła rozpoczęła swą pracę w drewnianym baraku oraz w prywatnych mieszkaniach, gdzie uczyły się dzieci klas I – VI. Dopiero w 1959 r. liczbę oddziałów zwiększono do siedmiu. W dalszym ciągu jednak dzieci uczyły się w baraku i w wynajętych izbach.

     10 maja 1963 r. rozpoczęto budowę szkoły i domu mieszkalnego dla nauczycieli. 28 sierpnia 1964 r. przekazano do użytku nowy budynek szkoły, w którym do chwili obecnej uczą się dzieci. W latach 90. znacznie poprawiły się warunki pracy w szkole. Dzięki zrozumieniu i staraniom władz samorządowych i ówczesnych dyrektorów szkoły (p. Hanny Kręźlewicz i p. Elżbiety Rak) dobudowano kotłownię c.o. i szatnie, a w 2003 r. wybudowana został pełnowymiarowa sala gimnastyczna.

dsc05562.jpg [300x199]

       W swej historii szkoła ma wiele wydarzeń. Najtragiczniejsze z nich to wydarzenie z 1954 r., kiedy to podczas zbierania złomu, od niewypału zginęło 10 uczniów naszej szkoły. Na zbiorowej mogile ofiar niewybuchu , wiele lat po tym wydarzeniu, stanął pomnik, którego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 19 czerwca 1996 r. Mogiłę poświęcił Prymas Polski ks. Józef Glemp, a opiekę nad pomnikiem, który znajduje się na cmentarzu w Kazuniu Polskim, powierzono szkole.

       Najważniejszym wydarzeniem w najnowszej historii szkoły było nadanie jej imienia Macieja Rataja. Z inicjatywy p. Hanny Kręźlewicz, dyrektora Szkoły Podstawowej z Małocicach, w 1994 r. rozpoczęto prace nad wyborem patrona szkoły. Przygotowania do tego uroczystego dnia trwały dwa lata. Każda propozycja była konsultowana z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Efektem tych działań był wybór za patrona szkoły działacza ludowego, Marszałka Sejmu II Rzeczypospolitej Macieja Rataja.  

       Postać Macieja Rataja jest dla uczniów synonimem wielkiego Polaka, który przez całe swoje życie wysoko cenił patriotyzm, który w czasie II wojny światowej  nie cofał się przed wrogiem, kategorycznie odrzucał propozycje wszelkiej współpracy, bo ponad własne życie stawiał dobro narodu i honor Polaka, który nigdy nie przestał być wychowawcą i opiekunem chłopskich pokoleń. 

 

przyjecie_sztandaru.jpg [200x274] 

      Nadanie Szkole Podstawowej imienia Macieja Rataja było hołdem złożonym przez młode pokolenie przywódcy chłopów, mężowi stanu, nauczycielowi, człowiekowi bez lęku i skazy. Uroczystość odbyła się 15 listopada 1996 r. W tym dniu na ręce pani Hanny Kręźlewicz przekazany został sztandar ufundowany przez wsie: Janów Mikołajówka, Wrzosówki, Wólka Czosnowska, Małocice i Jesionka. Każdego roku, w rocznicę tamtego wydarzenia obchodzimy Święto Szkoły i Patrona Macieja Rataja.